Bone level implantáty OneQ

Hlavní výhodou OneQ implantátů je, že integrálně obsahují úzké implantáty. Nedostatečná šíře alveolu je hlavním problémem, který nás nutí ke složitým augmentacím nebo orthodontickému předléčení. S OneQ toto vesměs odpadá a celé léčení je dramaticky jednodušší, pokud vysloveně nepotřebujeme vylepšit esteticku alveolárního výběžku. Systém má i dosud neobvykle široké implantáty pro situace najmě v maxile při širokém výběžku ale nízké kosti směrem k antru. Získáme rychle vynikající primární stabilitu, ať už výkon dolníme či ne sinus-liftem. Moje praxe potvrdila dramatický úbytek augmentačních procedur v běžné praxi.

S tím souvisí zkrácení a zlevnění vítané pacienty. Revoluční je zanoření implantátu o 0.5 mm, což by mělo ochránit lépe fixtury proti periimplantitidě, potvrzují to mnohé mezinárodní studie, ale moje zkušenost je zatím příliš krátká, abych měl spolehlivá data. Tvar implantátu je celkově přizpůsoben vysoké primární stabilitě. Doplnění o kyselinou leptaný povrch (SLA) zkracuje dobu k získání sekundární stability - opět příspěvek k urychlení procesu léčby. OneQ je ve všech směrech velkým krokem vpřed v dentálníimplantologii. Jiné implantáty dospotřebovávám a pak už mi na všechno vystačí jen tato jedna řada (místo několika systémů klasických implantátů a místo miniimplantátů).

doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.