1. Některé techniky augmentace kostní tkáně.
  •       Bone splitting, transplantace kostního bloku, GBR
  1. Druhá chirurgická fáze.
  • Různé techniky provedení s ohledem na estetiku a funkci měkké tkáně.
  1. Otiskování v implantologii.
  1. Fixní protetické práce. Cementovaná, nebo podmíněně snímatelná? Mezi cementovanou a podmíněně snímatelnou náhradou existuje množství technologických i funkčních rozdílů. Na základě literárních podkladů a vlastních zkušeností jsou prezentovány výhody i slabá místa obou řešení.
Přihlásit se