Půldenní intenzivní teoretický kurz pro lékaře i zubní techniky.

Program:

1. Otiskování v implantologii.
2. Fixní protetické práce. Cementovaná, nebo podmíněně snímatelná? Mezi cementovanou a podmíněně snímatelnou náhradou existuje množství technologických i funkčních rozdílů. Na základě literárních podkladů a vlastních zkušeností jsou prezentovány výhody i slabá místa obou řešení.

3. Měkké tkáně v okolí implantátů – modelace sliznice. Estetika a funkce.

4. Problematika rozsáhlých fixních prací nesených implantáty.

5. Okamžitá rekonstrukce.

6. Snímatelné protetické práce přidržované implantáty.

Přihlásit se